28.03.2021 - 10.10.2021

Velkommen til Ti på Topp Vestfold 2021

Bli med!

1751

Registrerte turer

399

Registrerte deltakere

4

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Angers Klev 8
2 Bekketjønnmyra-Fuglekassestien, Tønsberg 203
3 Elvestien Larvik 101
4 Fynsletta 41
5 Grevstien fra Greveskogen 30

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Angers Klev 154 m 8
Bekketjønnmyra-Fuglekassestien, Tønsberg 203
Elvestien Larvik 1 m 101
Fynsletta 41
Grevstien fra Greveskogen 30
Gullkrona 1 m 67
Heivannet, Sandefjord 10
Hjertåstoppen 132 m 119
Hvittingen, Holmestrand 400 m 8
Kjerringfjellet og Kjerringberget, Larvik 67
Langø, Stokke, Sandefjord 5 m 108
Lønskollen, Vivestad 10
Mølleråsen, Midtåsen og Mokollen 95 m 17
Oserødskogen 110
Preståsen 122
Rømminga-Lauvesetra 6
Røveren og Matskapet 43 m 80
Signalen 144 m 88
Slettefjell 19
Slottsfjellet Tønsberg 193
Snippane, Vivestad 398 m 5
Storåstoppen, Stokke, Sandefjord 13
Ulfsbakktjønn, Larvik 203 m 20
Vallø-Prins Christians batteri, Tønsberg 156
Vardås 57
Yxney til Tønsberg Tønne 35 m 93
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.

Siste nytt fra Ti På Topp